Moeilijk jaar toch financieel positief afgerond

Gepubliceerd op: donderdag 17 juni 2021 | 10:49

De gemeente Zuidplas heeft het financiële jaar 2020 afgerond binnen het gestelde budget. Op de langere termijn zijn er wel tekorten, waardoor de gemeente mogelijk de algemene reserve moet inzetten.

Focus van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas is om de woonlasten zo laag mogelijk te houden.

Wethouder Daan de Haas (Financiën): "We hebben het vorig jaar best goed gedaan. We hebben behoorlijk wat uitgevoerd en weten te bereiken, ondanks corona. We geven geld goed uit, op de plekken waar nodig is. Door corona is het natuurlijk voor velen een moeilijk jaar geweest en dankzij wat gelden van het Rijk kunnen we daar ook mensen helpen, al zal het niet voor iedereen genoeg zijn."

"Als we kijken naar de langere termijn, dan is er meer onzekerheid. Als gevolg van de tekorten in het sociaal domein, maar ook de verminderde uitkering in het gemeentefonds en onze groeiende gemeente, was en is het uitgangspunt voor de begroting 2022-2025 niet rooskleurig. Dat komt onder andere omdat we afhankelijk zijn van de Rijksoverheid als het gaat om een bijdrage voor jeugd en Wmo. Dit zijn zaken die de gemeente steeds meer geld kosten. Als we dit zelf moeten blijven betalen, dan gaat dat ten koste van onze algemene reserve. Dit is ons ‘spaarpotje’, wat we in de afgelopen jaren gelukkig goed hebben gevuld."

"We zijn samen met de gemeenteraad bezig met het traject 'Keuzes maken'. Hierin werken we toe naar een sluitende begroting en daarbij kijken we ook naar de hoogte van onze algemene reserve om risico’s af te kunnen blijven dekken. Zelfs als we de komende jaren (extra) geld van het Rijk krijgen, zullen we keuzes moeten maken. De maatregelen die we gaan nemen, zullen de inwoners, bedrijven, verenigingen en stichtingen helaas wel gaan merken."

De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken 2020 en de zomernota 2021 op dinsdag 13 juli.

Zuidplas Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Zuidplas Business Plaza biedt alle ondernemers uit de regio Zuidplas een uniek platform om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL