Skip to main content

5e aanvraagperiode NOW start

Gepubliceerd op: dinsdag 04 mei 2021 | 16:34

Komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming 5e periode tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)? U kunt vanaf 6 mei tot en met 30 juni 2021 bij UWV een aanvraag indienen. De tegemoetkoming gaat over de periode april tot en met juni 2021.

Voor de 5e aanvraagperiode geldt:
U kunt een tegemoetkoming aanvragen als u over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% hebt. Voor de berekening van de tegemoetkoming gaat UWV uit van de loonsom van juni 2020. De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden. Heeft u een tegemoetkoming ontvangen voor de 4e aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de 5e aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden van de 4e aanvraagperiode waarover het omzetverlies is berekend.

De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten. De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020, zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming. Als u een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af, dan hebt u een inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk. Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft u ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW. U mag altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als u een aanvraag hebt gedaan voor eerdere aanvraagperiodes.